Doç. Dr. Burhanettin Kaya kimdir?

1988 İstanbul Tıp Fakültesi Mezunu

1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesinde Psikiyatri Uzmanı oldu.

1996-1998 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi, 1998-2007 tarihleri arasında İnönü Üniversitesinde çalıştı. 2016’da Doçent oldu.

2007-2015 arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında çalıştı.

2015-2017 yılları arasında Antalya Özel Terapi Tıp Merkezinde çalıştı.

1998-2003 yılları arasında Kognitif ve Davranış Terapiler Derneği (KDTD) tarafından verilen 150 saat kuramsal ve 150 saat uygulama eğitimi içeren Bilişsel Davranışçı Tedavi (BDT) eğitimini tamamladı. Derneğin kayıtlı terapisti olmaya hak kazandı.

1999 yılında EMDR eğitimi aldı. 2001 yılından bu yana bu yöntemi klinik uygulamada aktif olarak kullanıyor. 2004 yılından bu yana EMDR eğitimleri veriyor.

2011-2014 yılları arasında Psikoterapi Eğitici eğitimi projesi kapsamında 220 saat kuramsal ve 120 saat supervizyon eğitimi içeren Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Eğitici eğitimine katıldı ve eğitici olarak görev aldı. Halen TPD-BDT Eğitimlerinin eğiticiliği ve koordinatörlüğünü yürütüyor.

2007-2011 yılları arasında TPD MYK Üyeliği ve TPD Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 2007-2016 yılları arasında Derneğin Medya Koordinatörlüğünü yürüttü. Kognitif ve Davranışçı Tedaviler Derneğinde bir dönem genel sekreterlik görevi yürüttü. Türk Tabipleri Birliği üyesi ve aktivisti. İnsan hakları savunucusu.

2017 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Halen aynı Üniversitenin Fotoğrfçılık ve kameramanlık ön lisans programına devam ediyor. 2015 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Programında Yüksek Lisans öğrencisi.

Ruhsal Travma ve terapisi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ve EMDR, Anksiyete Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Sosyal Psikiyatri, Sağlık Politikaları, Koruyucu Ruh Sağlığı, Ruh Sağlığı ve Medya ilişkisi başlıca çalışma alanları

Tiyatro, edebiyat, özellikle şiir, fotoğraf ve müzik ile ilgili uğraşıları var. Şiirleri çeşitli dergilerde yayınlandı. 2016’da “Coğrafyam Sığar mı Atlaslara” adlı ilk şiir kitabı yayınlandı. Sağlık Toplum Siyaset, Sağlıkta Sınıf Tavrı, Mavi Yaka ve Hippokrat adlı dergilerin yayınlanma süreçlerinde, yayın kurullarında görev aldı ve yazıları yayınlandı. Çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı. Ankara Tabip Odası tarafından yayınlanan Hekim Postası adlı gazetenin yayın kurulu üyesi ve köşe yazıları yazıyor. Klinik Psikiyatri Dergisi’nin Editörlüğünü yürütüyor. İki çocuk babası.