Medya danışmanlığı ve PR çalışmaları
Kurum ve şahısların yaptıkların hizmetlerin kamuoyuna duyurulmasını; yazılı, görsel ve sosyal medyada görünür kılınmasını; tanıtımını içeren çalışmaları kapsar.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.