Danışmanlık Hizmetleri

Medya danışmanlığı ve PR çalışmaları
Kurum ve şahısların yaptıkların hizmetlerin kamuoyuna duyurulmasını; yazılı, görsel ve sosyal medyada görünür kılınmasını; tanıtımını içeren çalışmaları kapsar.