Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik geçti.

TRAVMAYI KADINCA YENİDEN YAZMAK YAZI ATÖLYESİ (5. GRUP)

Ocak 2 @ 19:00 - 21:30

Travma; kayıp, afet, şiddet, yoksulluk, cinsel istismar gibi birçok zor olguyu içinde barındıran bir kavram. Yapılan çalışmalar travmadan etkilenen bireylerin bu zor süreçle başa çıkmada başarısız olduğu durumlarda; yaşamına devam etmekte güçlük yaşadığını, uyum güçlüğü çektiğini, kimi zaman öfkeli hırçın, kimi zaman edilgen ve sessiz, ama çoğunlukla tedirgin bir kişi hale geldiğini gösteriyor. Bu süreç aylar, yıllar boyunca, bazen bir yaşam boyu sürebiliyor. Kimi zaman, travmanın etkisiyle yaşanamamış çocukluk ve yetişkinlik, dünyaya ve insanlara güven kaybı gibi etkileriyle travma; Judith Herman’ın deyimiyle “sessizliğin güçsüzlük acısı” olarak kişinin yaşamına damgasını vuruyor.

Başta bireysel ve sosyal ilişki ağları, destek, dayanışma, ve psikiyatri uygulamalarının yanında, sanat ve çeşitli sanatsal yaklaşımlar, “travmaya uğramış sessiz bireyin” duygularını fark etmesi, bunları paylaşması, giderek konuşan ve travmasını dile döken bir özne haline gelmesi ve travmanın işlenip anlamlandırılmasının bir sonucu olarak bireyin normal yaşamına dönmesi açısından son derece önemli araçlar olarak gösteriliyor.

“Travmayı Kadınca Yeniden Yazmak” atölye çalışmasında, bireysel ya da toplumsal örselenmişliklerimiz göz önüne alınarak, neredeyse gündelik bir olgu haline gelen travmayı öncelikle ruhsal bir kavram olarak tanıyacağız. “Travma nedir, etkileri neler, hangi mekanizmalar işliyor, nasıl tedavi ediliyor?” gibi konular üzerinde duracağız. Travmanın bireyde yarattığı, kimi zaman öfke, yalıtılmışlık, suskunluk ya da utanç gibi duygularla kendini gösteren ve uzun yıllar süren etkileri hakkında bilgiler alacağız.

Ataerkil düzen içinde çoğunlukla bastırılması istenen, unutuluşa terk edilen, ancak kimi zaman tıpkı bir şimşek çakması gibi kendini anımsatan ve kişinin dünyayla ilişkilerini bozan; hapsolmuş kötü yaşantılarını yazı diline dönüştüren kadın yazarların edebi eserlerini ele alacağız. Bunun için travmanın dile dökülmesini iyileşme sürecinde kullanan ve bireysel örselenmişliklerini yazı diline aktaran kadın yazarlardan söz edeceğiz.

Atölyede Feride Çiçekoğlu, Leyla Erbil, Sevgi Soysal, Svetlana Aleksiyeviç, Füruğ Ferruhzad gibi birçok kadın yazarın eserlerindeki travmatik yaşantı öğelerini konuşacak; travmanın hikâye edilmesinin unsurlarını tartışacağız.

Altı hafta sürecek olan çalışmada kurgusal ya da gerçek, kadın olarak kendi başımıza gelen ya da başkasının yaşadığı, tanık olduğumuz örselenmişlikleri yazıya dökme çalışmaları yapacağız.

Travmayı konuşmanın, aktarmanın yarattığı sağaltımı yazı dili ile anlatmaya ve edebiyat aracılığıyla hep birlikte deneyimlemeye çalışacağız.

Altı hafta içerisinde misafir edeceğimiz ve travma, psikiyatri, edebiyat, yaratıcı drama çalışma alanlarında uzman konukların eşlik edeceği çalışmalarla; geçmişi onaran, şimdiyi değerli kılan ve geleceği güzelleştiren özgün bir atölye çalışmasını hayata geçirmeye çalışacağız.

EĞİTİCİLER:

AYLA TÜRKSOY: Gazeteci, Yazar, A&B Düşünce Atölyesi Yöneticisi

“Kadın, Edebiyat ve Travma” sunumu ile birlikte yazın türleri üzerine bir çerçeve çizecek ve her hafta yapılacak yazı çalışmalarını yürütecek.

Hakkında: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve  Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Sabah gazetesinde istihbarat-adliye muhabiri, Hürriyet- Doğan Burda Dergi grubunda Sağlık Editörü, HTV isimli sağlık televizyonunda yapımcı –sunucu olarak çalıştı. Aydan Üstkanat ile birlikte yazdığı “Artmazsa Yetmez” adlı kitabı 2013’te yayınlandı. Yurt gazetesi kitap ekinde kadın ve çocuk konulu kitaplar hakkında tanıtım yazıları yazdı. 2015’te “En İyi Kocaya Mezarlıkta Rastlanır – 12 Ayrılık Öyküsü” isimli öykü kitabı yayımlandı. Sağlık alanında çeşitli kitapların editörlüğünü yaptı. Başta sağlık, edebiyat, kadın ve çocuk hakları alanlarında olmak üzere dönem dönem haber ve makaleler yazıyor. 
*

BURHANETTİN KAYA: Doç. Dr, Psikiyatr, Psikoterapist, A&B Düşünce Atölyesi Yöneticisi

“Travma Penceresinden Psikiyatri, Sanat ve Yaratıcılık” sunumuyla atölyede olacak. Bu sunumda resim, edebiyat, müzik gibi sanat dallarından örneklerle ruhsal hastalıklar ve travma ekseninde yaratıcılığı tartışacak.

Hakkında: İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. 1996 yılında uzman, 2006 yılında doçent oldu. Cumhuriyet, Kocaeli, İnönü ve Gazi üniversitelerinde çalıştı. Başlıca çalışma alanları “Ruhsal Travma ve Terapisi”, “Bilişsel Davranışçı Tedaviler ve EMDR”, “Anksiyete Bozuklukları”, “Cinsel İşlev Bozuklukları”,”Sosyal Psikiyatri” bulunuyor. “Coğrafyam Sığar mı Atlaslara” isimli yayımlanmış bir şiir kitabı var. Çeşitli dergilerde şiirleri yayımlandı. İstanbul’da Çağdaş Oyuncular ve Ekim Sahnesi, Sivas’ta Anadolu Sanat ortamı adlı tiyatro topluluklarında amatör tiyatro çalışmaları yaptı.

*
ONUR YILMAZ: . Dr. Psikiyatr, Psikoterapist / Öğretim Görevlisi

“Travma ile Güçlenme Fırsatı” sunumuyla atölyede olacak.

Hakkında: 2002 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinden mezun oldu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2015 yılından bu yana Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyor.
EABCT (European Association for Behavioral and Cognitive Therapies-Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği) tarafından sertifiye edilmiş olan ‘KDT terapisti’ ünvanını aldı.
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) terapisti.
‘Varoluşçu Psikoterapiler Derneği (Existanbul) bünyesinde verilen eğitimleri tamamlayarak ‘Varoluşçu Analist ve Logoterapist’’ ünvanını aldı.EMDR ve Dinamik Psikoterapiler Eğitimlerini tamamladı.

*

GÖZDE PELİVAN: Akademisyen

“Edebi türler topoğrafyasında çağdaş kısa öyküyü konumlandırmak” sunumuyla bizlerle olacak.
Edebiyat ürünleri toplumsalın ekonomi politiğinden ayrı düşünülemez. Sosyo-kültürel ve politik süreçler, yalnız metne ilişkin yaratım süreci açısından değil, aynı zamanda belirli bir metnin edebi türler coğrafyasındaki konumu bakımından da belirleyicidir. Toplumsalın
dönüşümü eşliğinde, yazın tarihinin temel kategorileri lirik, drama ve epik de yeni yazın yöntem ve pratiklerinin ayrışması ya da yeni biçimlerde bir araya gelmesi ile dönüşmüşlerdir. Bu dönüşüm her çağ ve coğrafyada devam ediyor, devam edecek. Bu sunum da edebi türler coğrafyasında çağdaş roman ve kısa öykünün nasıl konumlandığını tartıştıktan sonra kısa öykünün kendine has niteliklerine odaklanıyor. Bunu yaparken özellikle
kısa öykünün toplumsalla olan ilişkisine tarihsel bir perspektifle yaklaşıyor. Çağdaş kısa öykünün muhtevasını ve onu romandan ayıran sınırları oluşturan prensipleri tartışmaya açıyor. Son olarak, bu sunum atölye katılımcılarını, üç çağdaş öykücünün metinlerine yukarıda sunulan çerçeveden bakmaya davet ediyor.

Hakkında: Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladı. University College Dublin, İngiliz-İrlanda Edebiyatı ve Draması Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Tezinde, Seamus Deane ve Claire Keegan’ın eserlerine bakarak “Edebiyatta türler arasılık” konusunu inceledi. 2014’ten bu yana Amsterdam Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde kent mekanı, toplumsal değişim ve kent hareketleri üzerine doktora çalışmasını sürdürüyor. Marmara Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Esenyurt Üniversitesi’nde Sosyoloji dersleri veriyor.

* HANDAN BELİVERMİŞ: Dramacı, Sosyolog Dr. Öğretim Üyesi

“Yaratıcı yazmada drama tekniklerinin kullanılımı” ile lgili bir atölye çalışması gerçekleştirecek.

Bu oturumda “gelenek” söylemi içinde dayatılan ataerkil ve sömürgeci uygulamaların, insan hayatı üzerindeki travmatik etkisini atölyeye taşıyarak,hayatlarımızla paralelliklerini drama yöntemi ve yazı ile aktarma çalışması yapılacak.

Hakkında: 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı bölümde 2006 yılında yüksek lisans, 2014 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca 2007-2008 Yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde Felsefe Grubu Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı bitirmiştir. Meslek hayatına, çeşitli eğitim kurumlarında rehber öğretmenlik yaparak başlamış olan Belivermiş, İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı’nda Program Başkanı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve Biruni Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Sosyoloji alanında “kimlik”, Eğitim Bilimleri alanında ‘drama’ konusunda çalışmalar yapmış olan Belivermiş, Sosyoloji, Psikoloji ve Çocuk Gelişimi alanlarında dersler vermiştir. Belivermiş halen İstanbul Esenyurt Üniversite Sosyoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kimler başvurabilir?
Ruh sağlığı ve yazma çalışmalarına ilgi duyan tüm kadınlar.
(Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır. Kesin kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır)

Tarih / Saat:
2-9-16-23-30 Ocak, 6 Şubat 2020 / 19.00-21.30 saatleri arasında.
Adres: Osmanağa Mah. Reşit Efendi Sk. No:42 D:6
Kadıköy İstanbul
Ücret: 450 TL+ KDV (Toplam: 531 TL)
(Atölye ücreti, yarısı kayıt sırasında yarısı kurs başlangıcında olmak üzere İki taksitte ödenebilir.)

*Katılım ücretinin yatırılacağı Hesap:
Ayla Türksoy, Yapı ve Kredi Bankası, İncirli Şubesi
TR09 0006 7010 0000 0054 2536 85

*Kayıt ücreti dekontunun gönderileceği abdusunceatolyesi@yahoo.com adresine aşağıdaki bilgilerin de gönderilmesi rica olunur.

KATILIMCI BİLGİLERİ
İsim:
TC No:
Okul/ Meslek Bilgileri:
Kurum:
Telefon:
E-Posta:

Detaylar

Tarih:
Ocak 2
Saat:
19:00 - 21:30
Etkinlik Kategori:
Website:
https://www.facebook.com/events/449316895656755/?event_time_id=449316905656754

Organizatör

A&B Düşünce Atölyesi

Mekan

Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sk. No: 42 D:6 Kadıköy – İstanbul
İstanbul, + Google Haritalar