Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik geçti.

VAROLUŞÇU ANALİZ VE LOGOTERAPİ EĞİTİMİ

16 Kasım 2019 @ 09:00 - 17 Kasım 2019 @ 18:00

KOLAYLAŞTIRICI: Dr. Onur YILMAZ / Psikiyatrist-Psikoterapist
Varoluşçu Analiz ve Logoterapi, 20. yüzyılda psikiyatrist ve filozof Viktor E. Frankl tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. Ruh sağlığı profesyonelleri olarak bu alanla ilişkimiz psikoterapiyle sınırlı gibi görünse de, bu aslında ruhsallık ile hayatı, sağlıklı ile sağlıksızı birbirinden hayali sınırlarla ayırıyormuş gibi yapmaktan öte bir anlam taşımıyor. Varoluşçu Analiz ve Logoterapi, bir psikoterapi sistemi olmasının yanında, analiz yapma yolu ile bir keşfe, felsefe aracılığı ile meraka, üçünün ortak etkisi ile de cesarete ve ‘’gerçek olmaya’’ dair bir davet sunar.
Varoluşçu Analiz ve Logoterapinin odakları deyince, en özet haliyle şunları vurgulayabiliriz:
 Freud’a göre insanın odağı “haz”, Adler’e göre “güç” iken, Frankl’a göre ise insanın odağında “anlam” arayışı vardır.
 İnsan, atanmış ve/veya önerilmiş olanların dışında kendine ait bir değer sistemini oluşturmaya davet edilmelidir.
 İnsan özgürlüğü, varoluşsal boşluk (vakum) ile zıt kutuplarda durur. Bununla birlikte, özgürlük ifadesinden genel olarak anlaşılanın aksine, özgür olmak ancak sorumluluk alabilme ile mümkündür.
 Her bireyin varoluşu, hem sınırlar hem de bu sınırların getirdiği gerginlikler karşısındaki tutumları ile her an hem oluşur hem de yenilenir. Hayat her zaman bizi sorgular, varoluşçuluk da projektörünü, bu sorgulamada yapacağımız seçimlere ve alacağımız rollere çevirir.

Eğitim kuramsal ve uygulama aşamalarından oluşacak ve psikiyatri Uzmanı Dr. Onur Yılmaz’ın kolaylaştırıcılığında 7 ay boyunca, ayda bir hafta sonu (cumartesi ve pazar) tüm gün formatında sürdürülecektir. Varoluşçu analiz ve logoterapi eğitiminde ne kadar analiz, ne kadar felsefe, ne kadar terapi odaklı olunacağı sorusuna verilecek yanıt, bunların herhangi birinin ‘’tarafında’’ olmak ve/veya bunları birbirinden ‘’ayırmaya’’ odaklanmak gibi bir hedef gözetilmeyeceğidir. İnsanı bedeni, zihinselliği ve ruhsallığı ile olduğu kadar, fizikselliği, sosyalliği, kendiliği ve tinselliği ile de değerlendirme zemininde beslenen bu ekolün en önemli itici gücü ‘’merak’’tır.
Bu eğitimi özetle insanı ‘’tanımaya’’ değil, ‘’bilmeye’’ giden yolda deneyimlediklerimizle beraber yenilenmeye-dönüşmeye bir davet olarak tanımlayabiliriz. Bu eğitimden psikoterapi pratiğinize neler katılacağına dair biz de en az sizin kadar merakta olacağız

VAROLUŞÇU ANALİZ VE LOGOTERAPİ EĞİTİM PROGRAM TAKVİMİ
Eğitim toplam 7 (yedi) modülden oluşacaktır.
İlk altı modül teorik ve uygulamalı oturumları içerecektir. Yedinci modülde ise her katılımcının birer vaka seansının süpervizyonu, kolaylaştırıcı yönetiminde tüm grubun katılımıyla tamamlanacaktır.
Her modül 2 (iki) eğitim gününü kapsar.
Her eğitim günü eğitime 09:00 da başlanacak, 13:00-14:00 arasında öğle yemeği molası verilecek, 14:00- 18:00 arasında da öğleden sonra oturumu gerçekleştirilecektir.
Her eğitim gününe ‘’grup oturumu’’ ile başlanacaktır. Grup oturumundan sonra teorik/kuramsal eğitim yapılacaktır. Eğitim günü, uygulama oturumu ile tamamlanacaktır. Grup oturumu için öngörülen saat aralığı 09:00- 09:45, uygulama oturumu için öngörülen saat aralığı ise 17:15- 18:00 dir.
Eğitimin verimli olması ve ilerideki psikoterapi pratiğine anlamlı bir katkı sunması hedeflendiğinden, sıra dışı bir yaşam olayı olmadıkça tüm eğitim oturumlarına eksiksiz katılımın öncelikli olarak gözetilmesini önermekteyiz. Bununla birlikte, ertelenemeyecek önemli yaşam olayları nedeniyle oturumlara gelememe olasılığı gözetilerek, katılımcılara en fazla 2(iki) eğitim gününe gelmeme hakkı tanınmıştır. Bu süreyi aşacak devamsızlıkların varlığı halinde, eğitim sonunda katılım belgesi alma durumu riske girebilir.
Eğitimin sonunda her katılımcıdan bir ‘’bitirme projesi’’ hazırlaması ve eğitim sorumlularına teslim etmesi beklenmektedir. Bitirme projesi örnekleri olarak, bir film, tiyatro oyunu veya kitabın varoluşçu bakış açısıyla yorumlanması, varoluşçu yaklaşımlar arşiv taranması, röportaj, saha araştırması, tarayıcı çalışma yapılması sayılabilir. Hazırlanan projeler kolaylaştırıcı eğitimci ve eğitimin yapılacağı atölyenin sorumlularınca değerlendirilecek ve katılımcıya mümkünse yüz yüze, değilse e-posta ve benzeri iletişim kanalları aracılığıyla geri bildirim verilecektir.
İlk 6 modülü tamamlayıp, süpervizyon modülü olan yedinci ve son modüle gelemeyen (bu süreye kadar en fazla 2 eğitim gününe katılmamış olma koşulunu karşılamışlarsa ve bitirme projelerini tamamlamışlarsa), katılımcılara, eğitimin kuramsal ve uygulamalı kısımlarını tamamladıklarına dair belge verilecektir.
Yedi modülün tamamını bitiren katılımcılara (ilk 6 modülde en fazla 2 eğitim gününe katılmamış olma koşulunu karşılamışlarsa ve bitirme projelerini tamamlamışlarsa), eğitimin kuramsal, uygulamalı kısımlarını bitirip, süpervizyon aşamasını da vaka takdimi ile başarıyla tamamladıklarını ifade eden katılım belgesi verilecektir.
Eğitimin öngörülen işleyiş programı ve takvimi aşağıdadır. Bununla birlikte, katılımcı grubunun uygunluk durumları, kongreler, diğer seminerler, yarıyıl tatili, resmi ve dini bayram dönemleri vb gözetilerek, her modülün son oturum gününde bir sonraki modülün tarihi yeniden teyit edilecektir.
Eğitimin katılımcı rehberi tüm katılımcılara, kayıtlarının tamamlanmasının ardından gönderilecektir.

Öngörülen Eğitim Programı ve Takvimi

1.MODÜL KASIM 2019
16 Kasım 2019
Psikoterapi Nedir?
Psikoterapinin Genel İlkeleri
Psikoterapinin Etik İlkeleri
Psikoterapistlik: Uygulama Çerçevesi ve Sınırlar
Varoluşçu Felsefenin Temelleri
Varoluşun Boyutları
17 Kasım 2019
Birinci, İkinci ve Üçüncü Viyana Okulları
Viktor Frankl: Yaşamı, Varoluşçuluğa ve Logoterapiye Doğru Kişisel Yolculuğu
Varoluşçu Psikoterapi Türleri ve Tarihçesi
Varoluşçuluğun Psikoterapi Dışındaki Potansiyel Uygulama Alanları: Eğitimde ve Tıbbi Danışmanlıkta Varoluşçuluk

2.MODÜL ARALIK 2019
Birinci Gün:
Varoluşçulukta ‘’Anlam’’ Kavramı
Varoluşçulukta ‘’Özgürlük’’ Kavramı
Varoluşçulukta ‘’Sorumluluk’’ Kavramı
Varoluşsal Meseleler ve Varoluşsal Boşluk (Vakum) Kavramı
Varoluşçulukta ‘’Otantiklik’’ Kavramı
Varoluşçulukta ‘’Sorumluluk- Özgürlük- Dürtüler’’ İlişkisi
Otantik Olmayan Varoluş Türleri
Varoluşçu Terapistin Sorumluluk ve İşlev Çerçevesi
Logoterapi Tekniklerine ve Sürecine Giriş
İkinci Gün:
Gen ve Çevrenin Ötesine Uzanan İnsan Tanımı ile Varoluşçuluk
Varoluşçulukta ‘’Ölüm’’ Kavramı
Varoluşçulukta ‘’Aşk ve Erotizm’’
Dört Varoluşsal Dünya Teorisi
Varoluşsal Dünyalara Ait İkilemler- Gerilimler
Terapide Betimleme Kavramı ve Betimleme Türleri
Fenomenoloji Kavramı, Fenomenolojik Yöntem İle Çalışmak

3.MODÜL OCAK 2020
Birinci Gün:
Varoluşçuluk Öncesi Felsefe
Kierkegaard: Felsefesi
Kierkegaard Felsefesinin Psikoterapiye Katkıları
Kierkegaard Felsefesinin Psikoterapide Potansiyel Uygulama Alanları
İkinci Gün:
Nietszche: Felsefesi
Nietszche Felsefesinin Psikoterapiye Katkıları
Nietszche Felsefesinin Psikoterapide Potansiyel Uygulama Alanları

4.MODÜL ŞUBAT 2020
Birinci Gün:
E. Husserl ve K.Jaspers: Felsefeleri
E. Husserl ve K.Jaspers Felsefelerinin Psikoterapiye Katkıları
E. Husserl ve K.Jaspers Felsefelerinin Psikoterapide Potansiyel Uygulama Alanları
İkinci Gün:
Heidegger: Felsefesi
Heidegger Felsefesinin Psikoterapiye Katkıları
Heidegger Felsefesinin Psikoterapide Potansiyel Uygulama Alanları

5.MODÜL MART 2020
Birinci Gün:
P. Tillich, J.P. Sartre ve M. Marlaeu-Ponty : Felsefeleri
P. Tillich, J.P. Sartre ve M. Marlaeu-Ponty Felsefelerinin Psikoterapiye Katkıları
P. Tillich, J.P. Sartre ve M. Marlaeu-Ponty Felsefelerinin Psikoterapide Potansiyel Uygulama Alanları
İkinci Gün:
R.May ve M. Buber: Felsefeleri
R.May ve M. Buber Felsefelerinin Psikoterapiye Katkıları
R.May ve M. Buber Felsefelerinin Psikoterapide Potansiyel Uygulama Alanları

6.MODÜL NİSAN 2020
Birinci Gün:
R. Stolorow ve R.D. Laing: Felsefeleri
R. Stolorow ve R.D. Laing Felsefelerinin Psikoterapiye Katkıları
R. Stolorow ve R.D. Laing Felsefelerinin Psikoterapide Potansiyel Uygulama Alanları
İkinci Gün:
Uzakdoğu Felsefesi Ne Kadar Varoluşçu?
Halil Cibran: Felsefesi ve Varoluşçuluğa Bakan Yüzleri
Mevlana: Felsefesi ve Varoluşçuluğa Bakan Yüzleri
Varoluşçulukta Rüya Çalışmaları

7.MODÜL MAYIS 2020
Birinci Gün:
İlk 6 Modüldeki Uygulama Oturumlarının Genel Değerlendirmesi
Yazılı (ve Sesli) Seans Kaydı Üzerinden Vaka Süpervizyonları
İkinci Gün:
İlk Gün Süpervizyonlarının Genel Değerlendirmesi
Yazılı (ve Sesli) Seans Kaydı Üzerinden Vaka Süpervizyonları

KATILIM KOŞULLARI:
Eğitimlere ruh sağlığı alanında çalışan ve aşağıdaki koşulları karşılayan psikiyatri uzmanı/asistanları ile klinik deneyimi olan psikologlar katılabilir. Katılım için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir. Kontenjan 10 kişi ile sınırlıdır.
1. Psikoterapist olarak sorumluluk alabilmeye uygunluk (kültürel yaşam ve cinsel yaşamdaki farklılıklara saygı duyma, ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş gibi konularda ayrımcılık yapmama, bu konulara ilişkin ilgili önyargılarına dair fikir geliştirebilme, empati yapabilme farklı olanı anlayıp saygı duyabilme, kendi zayıflıklarının ve sorunlarının farkında olma)
2. Hastaların zarar görmemesi ve yararını kendi kişisel çıkarlarından üstün tutabilme, tıbbi etik ihlalden ceza almamış olma ve etik davranabileceği konusunda kuşkunun bulunmaması
3. Adayın eğitim için motivasyonun olması, işini ciddiye alma ve saygı duyma
4. Psikiyatri asistanları için uzmanlık eğitiminin en az 2 yılını tamamlamış olma
5. Psikoloji mezunları için lisans eğitimlerini bitirdikten sonra en az sahada 2 yıl çalışmış olma (Psikolojik rehberlik danışmanlık-PDR mezunları için psikoloji lisansı denkliği ya da klinik psikoloji yüksek lisansı şartı aranır. Lisans düzeyinde farklı eğitim alanlar psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olsalar dahi eğitime kabul edilmezler. PDR mezunları için lisanstan mezun olma sürelerine bakılmaksızın psikolog olarak ya da psikolog kadrosuna denk gelen bir görevde 2 yıl çalışmış olmak) Psikologlar (ve koşulları sağlayan PDR mezunları için) ruh sağlığı alanında ileri klinik deneyime sahip olunması. Burada adayın önemli psikiyatrik bozuklukları tanıyıp ayırt edebilecek kadar genel psikiyatri hastanesinde psikiyatri servis ve/ veya servisi olan bir hastanenin polikliniğinde yeterli süre çalışmış olması istenir (Klinik psikoloji yüksek lisansını ve doktorasını bitirmiş olsa bile aktif hastane deneyimi olması istenir).
Her aday başvurduğunda yukarıdaki tüm koşulları ve eğitim konusunda verilecek tüm kararları kabul etmiş sayılır.

*Kurs sonunda katılım belgesi düzenlenmektedir.

Dr. Onur Yılmaz Hakkında:
1978 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi adana Anadolu Lisesinde okudu. 2002 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinden mezun oldu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2015 yılından bu yana Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyor
2008-2010 yılları arasında Bilişsel ve Davranış Terapileri Derneği’nin 100 Saat Teorik ve 100 Saat Uygulamalı ve Denetimli Eğitimini tamamladı. Ayrıca Bilişsel ve Davranış Terapileri Derneği bünyesindeki KDT eğitimin 400 saatlik uzun versiyonunu 09.12.2012 tarihinde tamamlayarak EABCT (European Association for Behavioral and Cognitive Therapies-Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği) tarafından sertifiye edilmiş olan ‘KDT terapisti’ ünvanını aldı. 
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nin (CETAD) Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitiminin tüm modüllerini tamamlayarak cinsel terapist ünvanı almaya hak kazandı. 26-28 Temmuz 2019 tarihinde Doç. Dr. Burhanettin Kaya tarafından verilen Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Uygulamaları Kursu’na katıldı.
‘Varoluşçu Psikoterapiler Derneği (Existanbul) bünyesinde başlatılan ‘Varoluşçu Analiz ve Logoterapi’ kuramsal eğitimine 18.10.2014 tarihinde başlamış, eğitimin teori ve süpervizyon aşamalarını tamamlayarak ‘’Varoluşçu Analist ve Logoterapist’’ ünvanı almıştır.
‘Varoluşçu Psikoterapiler Derneği (Existanbul) bünyesinde başlatılan ‘Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Yardımcı Eğitimciliği’ne 2016 Ekim tarihinde başlamış olup, eğitim süreci 2018 Haziranda tamamlamıştır.
Prof. Dr. Doğan ŞAHİN yönetiminde ‘’Dinamik Psikoterapiler’’ Eğitimi: 2016 Ekim tarihinde başlayan eğitim süreci 2019 Mayısta tamamlanmıştır.

Ücret: Her bir modül KDV Dahil 700 TL’dir.
Peşin ödemede %10 indirim yapılacaktır.
Katılım ücretinin yatırılacağı Hesap:
Ayla Türksoy, Yapı ve Kredi Bankası, İncirli Şubesi
TR09 0006 7010 0000 0054 2536 85
Kayıt ücretinin yatırıldığına ilişkin hesap belgesi e-posta adresine gönderildikten sonra kayıt kesinleşecektir.
Kayıt ve kurs katılım bilgisi için:
BAŞVURU: abdusunceatolyesi@yahoo.com
Tel: 0553 953 17 16
Adres: Osmanağa Mah. Reşit Efendi Sk. No:42 D:6 Kadıköy-İstanbul

Detaylar

Başlangıç:
16 Kasım 2019 @ 09:00
Bitiş:
17 Kasım 2019 @ 18:00
Etkinlik Kategori:
Etkinlik etiketleri:
, , , , , , ,
Website:
https://www.facebook.com/events/459996351273003/

Organizatör

A&B Düşünce Atölyesi

Mekan

Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sk. No: 42 D:6 Kadıköy – İstanbul
İstanbul, + Google Haritalar