Marmara Üniversitesi’nde lisans eğitimini, İngilizce Öğretmenliği bölümünde 2002 yılında tamamladı. On iki yılı aşkın bir süre boyunca Doğuş, Bahçeşehir ve Şehir üniversitelerinde okutmanlık yaptı. 2011 yılında Dublin’deki University College Dublin, İngiliz-İrlanda Edebiyatı ve Draması Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Tezinde, Seamus Deane ve Claire Keegan’ın eserlerine bakarak “edebiyatta türler arasılık” konusunu inceledi. 2014’ten bu yana Amsterdam Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde kent mekanı, toplumsal değişim ve kent hareketleri üzerine doktora çalışmasını sürdürüyor.

Yazıları:
Bowles Beats Tangier. 2008. “Sky, Desert, and Infinity: Time, Space, and Self in The Sheltering Sky” [Gökyüzü, Çöl ve Sonsuzluk: Esirgeyen Gökyüzü’nde Zaman, Mekan ve Benlik] (der.) Allen Hibbard ve Barry Tharaud. Tanca: Uluslararası Performans Çalışmaları Merkezi.

New Questions on Literary Criticism. 2012. “Locating Reading in the Dark and Foster in a Topography of Genres” [Karanlıkta Okumak ve Evlatlık’ın Tür Topoğrafyasında Yerini Bulmak] (der.) Efe Duyan. İstanbul: Dakam Publishing.

(Yayına hazırlanıyor). “The Rise of the Neoliberal City and New Alliance Opportunities in Urban Contestation: Coalition Attempts in the Follow-up Networks of the Gezi Movement”. 2018. [Neoliberal Şehrin Yükselişi ve Kent Muhalefetinde Yeni İttifak Fırsatları: Gezi Hareketinin Devamı Niteliğindeki Ağlarda İttifak Arayışları]. Territory, Politics, Governance.