Merhaba,
İnsanın doğayla ilişkisinde, onu yeniden biçimlendirmesinde hatta yok etmesinde ondan öğrendiklerinin büyük rolü var. İnsan, kendini yaratan doğanın yasalarını keşfedip yeni yasalar ürettikçe (ki bu bilginin oluşması ve kalıcılaşması ile bağlantılı), kendi kaderini de biçimleyen bir yolculuğun girdabına kattı kendini. Bilgi iktidar olmanın en önemli aracı, aynı zamanda hayatı tüm canlılar için de daha yaşanır kılmanın bir aracı oldu. “Hayatı hem var hem yok eden” bu bilgi savaşımının diyalektiği, hayatı anlamlı kılmanın da bir dinamosu aynı zamanda…

Bilgi çağında, bilgi toplumunda bilgiye dönüşmeyen parçalı enformasyonun yarattığı karışıklıkta; olanı anlama, anlamı bilgiye ve bilgiye hayata dönüştürme gibi cesaret isteyen bir uğraş insanoğlunun önünde bir görev olarak duruyor.

A&B Düşünce Atölyesi bu soruların ve tartışmaların ışığında çeşitli alanlarda; sanattan psikolojiye, iletişimden edebiyata, ekonomiden siyasete ve çeşitli başlıklarda oluş, anlam, bilgi, duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişkiyi farklı örneklerde tartışan, bilinç geliştiren, farkındalığı artıran ve insanların düş-düşünce ve anlam dünyasında olumlu değişmelere olanak veren, hayatlarına yansıyan etkinlikler yapmayı planlıyor.

Bu amaçla konferanslar, söyleşiler, kurslar, seminerler, sanat ve edebiyata dair atölye çalışmaları, grup etkinlikleri, kültür gezileri ve yayınlar yapmayı planlıyor. Yeni önerilere açık olarak… Elbette siz değerli izleyenlerimizin umut veren katkılarıyla… Bir şiire, bir öyküye, bir hayata başlar gibi…

Merhaba…