Bilimsel toplantılar, sempozyum ve kongre düzenleme; eğitsel toplantı, kurs ve etkinlikler, sanatsal ve kültürel etkinlikler, seminerler, tartışma toplantıları, film gösterimi ve tartışmaları, çeşitli alanlarda atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi; bireyin kişisel gelişimi ve çeşitli alanlarda (kültürel, sanatsal) beceri geliştirmelerine odaklı toplantı ve etkinliklerin organizasyonu.